จัดฟันใส Invisalign ใช้เวลานานไหม? โดยปกติการจัดฟันใสใช้ระยะเวลาในการรักษาประมาณ 12-18 เดือน ในกรณีผู้ที่เคยจัดฟันมาก่อนอาจจะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือน ฟันก็สามารถเรียงได้อย่างสวยงาม ซึ่งระยะเวลาการจัดฟันจะขึ้นอยู่กับลักษณะฟันของแต่ละบุคคล ผู้รับบริการสามารถทราบระยะเวลาการรักษาเบื้องต้นหลังจากที่ปรึกษาทันตแพทย์ และสแกนฟันเรียบร้อยแล้ว

การจัดฟันใส invisalign มีขั้นตอนอะไรบ้าง?

พบทันตแพทย์เพื่อตรวจสภาพฟัน ถ่ายภาพใบหน้าและฟัน ถ่ายเอ็กซเรย์และพิมพ์ฟัน เพื่อวางแผนการรักษา
ใช้โปรแกรมสร้างภาพ โดยใช้เทคโนโลยี 3D Computerized Digital Imaging ชั้นสูง เพื่อสร้างชุดเครื่องมือที่มีความใสบางเฉียบและมีขนาดกระชับพอดีกับฟันของแต่ละท่าน แสดงขั้นตอนการรักษาโดยทันตแพทย์ ซึ่งสามารถเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงขณะจัดและหลังการรักษาว่าเป็นอย่างไร
จัดส่งทำเครื่องมือจัดฟันใส และนัดคนไข้มาเตรียมสภาพช่องปากและรับเครื่องมือจัดฟัน
คนไข้ต้องใส่เครื่องมือทุกวัน ตามตารางที่ทันตแพทย์กำหนดให้
เมื่อจัดฟันเสร็จตามขั้นตอน คนไข้ต้องใส่รีเทนเนอร์เพื่อคงสภาพฟันตามคำแนะนำของทันตแพทย์

การจัดฟันเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ ควรปรึกษาทันตแพทย์เฉพาะทางด้านการจัดฟัน นอกจากนี้ เทคโนโลยีใหม่ 3D Dental Scan ยังสามารถเผยให้เห็นรูปฟันแบบ 3 มิติ ช่วยทันตแพทย์วิเคราะห์ วางแผนการรักษา และประเมินผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย

การดูแลรักษาระหว่างจัดฟันแบบใส

ใส่เครื่องมือจัดฟันตามที่ทันตแพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด เพราะหากไม่ปฎิบัติตาม การจัดฟันอาจจะไม่เป็นไปตามแผนการรักษาที่ทันตแพทย์วางแผนไว้
หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ ควรแปรงฟันหรือบ้วนปากให้สะอาดก่อนใส่เครื่องมือจัดฟัน
ขณะถอดเครื่องมือจัดฟันควรเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อย ห้ามห่อกระดาษทิชชู่ เพราะจะทำให้สูญหายได้ง่าย
เปลี่ยนชุดเครื่องมือตามที่ทันตแพทย์กำหนดใว้ เช่น เปลี่ยนทุก 10 วัน หรือเปลี่ยนทุก 15 วัน เป็นต้น
หากมีปุ่มที่ติดบนฟันหลุด หรือเครื่องมือสูญหายควรติดต่อคลินิกทันตกรรมทันที
ควรเก็บรักษาเครื่องมือจัดฟันใสที่รับมาจากทันตแพทย์อย่างดี เพื่อไม่ให้เกิดการสูญหาย เพราะหากสูญหายจะต้องเสียเวลาทำใหม่ และเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
พบทันตแพทย์ตามที่นัดหมายทุกครั้ง

จัดฟันใสเคลื่อนฟันได้อย่างไร?
การจัดฟันใสเคลื่อนฟันได้จากเครื่องมือจัดฟันที่ถูกออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ร่วมกับการวางแผนการรักษาของทันตแพทย์ ในการออกแบบเครื่องมือจัดฟัน คนไข้ที่ใส่เครื่องมือจัดฟันเรียงตามชุดเครื่องมือและใส่ตามระยะเวลาตามที่ทันตแพทย์แนะนำ จะทำให้ฟันเคลื่อนตัวไปตามแผนการรักษาที่วางไว้

จัดฟันใสฟันต้องถอนฟันหรือไม่?
การจัดฟันใสส่วนใหญ่ไม่ต้องถอนฟัน แต่ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะฟันของคนไข้แต่ละราย หากมีฟันซ้อนเกมากจนไม่มีช่องว่างในการขยับฟันก็จะต้องถอนฟันร่วมด้วยเหมือนกับการจัดฟันแบบทั่วไป ซึ่งทันตแพทย์จะพิจารณาและวางแผนการรักษาให้คนไข้ทราบก่อนเริ่มจัดฟัน

ฟันห่างจัดฟันใสได้หรือไม่?
จัดฟันใสสามารถแก้ไขฟันได้ทุกรูปแบบ เช่น ฟันห่าง ฟันเหยิน ฟันเก การจัดฟันใสสามารถปรับการเรียงตัวของฟันให้สวยงามด้วยเครื่องมือจัดฟันแบบใส โดยฟันจะค่อยๆเคลื่อนตัวไปตามทิศทางที่ทันตแพทย์วางแผนไว้

ขากรรไกรยื่น ฟันล่างคร่อมฟันบน จัดฟันใสได้หรือไม่?
กรณีผู้ที่มีความผิดปกติของขากรรไกร เช่น ขากรรไกรล่างยื่น สามารถเข้ามาปรึกษาทันตแพทย์เพื่อวางแผนการรักษาโดยการจัดฟัน invisalign ก่อนได้ ซึ่งโดยทั่วไปการรักษาอาการฟันล่างคร่อมฟันบนหรือขากรรไกรยื่น สามารถแก้ไขด้วยการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร แต่จะสามารถจัดฟันแบบใสได้หรือไม่ จะต้องให้ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันเป็นผู้ประมาณ และพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

จัดฟันใสต้องใส่รีเทนเนอร์ไหม?
หลังจากการจัดฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องใส่รีเทนเนอร์ตามที่ทันตแพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้ฟันเคลื่อนตัวกลับไปยังตำแหน่งเดิม ซึ่งหลาย ๆ คนที่เคยจัดฟัน แต่ไม่ใส่รีเทนเนอร์จะมีปัญหาฟันล้มหรือฟันเก วิธีแก้ไขคือต้องจัดฟันใหม่ ซึ่งทำให้เสียเวลาและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ดังนั้นควรใส่รีเทนเนอร์เป็นประจำ หากรีเทนเนอร์หาย หรือใส่ไม่ได้ ควรนัดพบทันตแพทย์เพื่อทำรีเทนเนอร์ชิ้นใหม่โดยเร็วที่สุด