ชาวราปานุยแห่งเกาะอีสเตอร์สามารถกำจัดไวรัสโคโรนาได้ไม่นานหลังจากที่มันเข้ามาในอาณาเขตของตน

Read More