Lee Jae-yong ทายาทของ Samsung กำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาใหม่จากบทบาทของเขาในข้อตกลงการควบรวมกิจการปี 2015 ที่ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี

Read More