Lee Jae-yong : ทายาทของ Samsung ต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายใหม่ในการควบรวมกิจการในปี 2015

Lee Jae-yong ทายาทของ Samsung กำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาใหม่จากบทบาทของเขาในข้อตกลงการควบรวมกิจการปี 2015 ที่ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี